Monitor Polski

M.P.2016.860

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 291/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy misyjnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Indonezji:

1. o. Glinka Józef, 2. o. Gruca Tadeusz, 3. o. Henslok Herbert, 4. o. Kurkowski Józef, 5. o. Łukasik Andrzej, 6. o. Ograbek Stanisław, 7. o. Pikor Stanisław,

obywatel Republiki Indonezji

8. o. Latoń Tadeusz,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-meksykańskiej współpracy parlamentarnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatel Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

9. Pérez Tejada Padilla David.