Monitor Polski

M.P.2016.843

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 261/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bokszczanin Maria Zofia,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Gozdowski Julian Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Serafinowska-Kiełczewska Anna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Baszkowski Andrzej Witold,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Gawin Ewa Aleksandra.