Monitor Polski

M.P.2016.667

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 241/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, za osiągnięcia w pracy publicznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Urbański Andrzej Janusz,

za wybitne zasługi w propagowaniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. ks. Kuchowicz Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Kozień Lucyna.