Monitor Polski

M.P.2016.576

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 188/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają
ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i promowania kultury fizycznej i sportu oraz krzewienia idei olimpijskiej w Polsce i na świecie

1. Kirszenstein-Szewińska Irena,

w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej nauki, za wybitne osiągnięcia w pracy publicznej i państwowej

2. Kleiber Michał Aleksander,

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

3. Lorenc Michał,

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie, za chrześcijańskie świadectwo humanizmu i wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej

4. Półtawska Wanda Wiktoria,

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy publicznej i państwowej

5. Romaszewska Irena Zofia,

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności publicznej i pracy dziennikarskiej

6. Wildstein Bronisław.