Monitor Polski

M.P.2016.323

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2016 r.
o nadaniu orderów

Rej. 16/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kobendza Ryszard Lucjan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Ryszewska Edyta Maria,

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Pospieszny Henryk,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Korbas Marek, 5. Mrówczyński Marek Ludwik,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich i polonijnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Posorski Jerzy.