Monitor Polski

M.P.2016.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 stycznia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 522/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Brochwicz-Lewiński Janusz,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Paliwoda Zbigniew Józef,

za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. ks. abp Hoser Henryk Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Beszta-Borowski Jan,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Dałkowska Ewa Małgorzata, 6. Krauze Antoni,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Kulenty Michał Piotr, 8. Łotocki Lech Krzysztof,

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Ortyl Władysław Zenon,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Tyrna Marcin Paweł,

za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Gruza Ewa Jolanta,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Krempa Ludwik,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy literackiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Wolniak Henryk,

za wybitne zasługi w umacnianiu przyjaźni polsko-węgierskiej, za pomoc udzielaną Polakom w czasie Powstania Warszawskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Elek Stefan,

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury fizycznej, za osiągnięcia w pracy trenerskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Czapiewski Wiesław Krzysztof, 16. Szczepański Marcin Michał, 17. Wojtulewicz Malwina Katarzyna,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność na rzecz popularyzowania polskiej nauki na świecie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Iglicka-Okólska Krystyna Ida,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Ryba Mieczysław Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Stańko Tomasz,

za wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Szwagrzyk Krzysztof.