Monitor Polski

M.P.2015.628

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 193/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Baranowski Włodzimierz Eligiusz, 2. Jung-Hauska Hanna Anna, 3. Kwiatkowski Krzysztof Tadeusz, 4. Paśnik Krzysztof Wojciech, 5. Zieliński Henryk Józef,

za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Drożdż Jerzy.