Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2022.811

Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 maja 2022 r.
o nadaniu odznaczenia

nr rej. 215/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczona zostaje:

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Elżbieta Maria Zarańska.