Monitor Polski

M.P.2019.98

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2018 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 490/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), za zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia sportowe, za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Arkadiusz Czesław Jabłoński.