Nadanie odznaczenia. - M.P.2018.1034 - OpenLEX

Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2018.1034

Akt indywidualny
Wersja od: 29 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 341/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), za zasługi dla polskiej muzyki odznaczony zostaje

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Grzegorz Grzyb.