Monitor Polski

M.P.2018.785

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 232/2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczony zostaje za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego
MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

st. szer. Konrad Robert Romańczuk.