Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2015.436

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 marca 2015 r.
o nadaniu odznaczenia

Rej. 72/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) za wybitne zasługi w działalności państwowej i społecznej, za popularyzowanie wiedzy oraz kultury muzycznej odznaczony zostaje

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Adam Halber.