Nowość Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2024.415

Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 119/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem ochotniczej straży pożarnej odznaczeni zostają:

KRZYŻEM ŚWIĘTEGO FLORIANA

1. Gołkowski Robert Aleksander,

2. Hawryluk Zbigniew,

3. Jadach Tadeusz Jerzy,

4. Kotliński Tomasz Michał,

5. Kowalski Łukasz Jacek,

6. Koźmic Władysław,

7. Markiewicz Grzegorz,

8. Pallubicki Łukasz Przemysław,

9. Rozenbajgier Edward,

10. Własinowicz Rafał Paweł.