Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2023.922

Akt indywidualny
Wersja od: 5 września 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 czerwca 2023 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 295/2023

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031), na wniosek Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, odznaczeni zostają:

MEDALEM VIRTUS ET FRATERNITAS

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o Polakach będących ofiarami zbrodni z pobudek nacjonalistycznych

1. Kryzhuk Volodymyr,

za heroiczną postawę w niesieniu pomocy Polakom będącym ofiarami zbrodni z pobudek nacjonalistycznych, za szczególną odwagę w obronie ludzkiej godności i człowieczeństwa

pośmiertnie

2. Bilichuk Semen,

3. Bondaruk Prokopii,

4. Bondaruk Yevheniia,

5. Karpiuk Kseniia,

6. Koren Anastasiia,

7. Koren Mykola,

8. Kovtoniuk Sava,

9. Kovtoniuk Ustyna,

10. Kyts Pavlo,

11. Kyts Sofiia,

12. Lukianchuk Herasym,

13. Padlevska Paraskeva,

14. Parfeniuk Anton,

15. Parfeniuk Liubov,

16. Parfeniuk Piotr.