Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2021.442

Akt indywidualny
Wersja od: 13 maja 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2021 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 46/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) na wniosek Ministra Obrony Narodowej odznaczeni zostają:

za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem:

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

po raz drugi

1. mjr Kłonowski Tomasz,

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

2. ppłk Duszyński Grzegorz, 3. st. chor. szt. Foltyński Krzysztof Henryk, 4. kpt. Nakonieczny Grzegorz Ryszard,

5. mł. chor. Siemiatowski Daniel, 6. st. chor. szt. Ustianowski Przemysław, 7. por. Wegner Miłosz Wojciech, 8. ks. kpt. Ziobro Krzysztof, za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. płk Kras Wiesław, 10. płk Mroczkowski Maciej Bartłomiej.