Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.686

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 sierpnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 czerwca 2020 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 167/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. mł. chor. Damasiewicz Mariusz Jan, 2. ppłk Łomot Marek Krzysztof, 3. płk Nijak Andrzej, 4. płk Pidanty Bogdan Zbigniew, 5. mł. chor. Przybyła Tomasz Antoni, 6. st. chor. szt. Schmidt Jacek, 7. płk Szoplik Tomasz, 8. mł. chor. Ulatowski Rafał Marek, 9. płk Wasylewicz Robert Mariusz, 10. st. chor. szt. Witkowski Mariusz Jarosław,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. kmdr Tuszer Sylwester Janusz.