Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2020.125

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 listopada 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 567/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Antosiewicz Tomasz Marek, 2. Dorejko Mirosław Dariusz, 3. Hodysz Adam Bogdan, 4. Jancelewicz Jacek Ryszard,

5. Jankowski Ludomir Jerzy Olgierd, 6. Kurowski Jan Józef, 7. Marks Stanisław Marian, 8. Nowak Leszek Józef, 9. Piwoński Marek Kazimierz, 10. Pobiarżyn Jerzy Marek, 11. Sadowski Tadeusz Mirosław, 12. Zarembski Tadeusz, 13. Żuchowski Jerzy Bogdan, 14. Żuk Mieczysław, 15. Żurek Stanisław Jan,

pośmiertnie

16. Baum Szczepan Karol Stanisław, 17. ks. Bogdanowicz Stanisław, 18. Kulig Romuald Dominik, 19. Raszewski Józef.