Monitor Polski

M.P.2019.1008

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 września 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 477/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, odznaczeni zostają

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

1. Majchrzak Włodzimierz Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Szczepański Marcin Tadeusz.