Monitor Polski

M.P.2019.994

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 411/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju

KRZYŻEM WOJSKOWYM

1. kpr. Dryblak Jacek, 2. sierż. Wacław Paweł Krzysztof,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. chor. Kłosowska Emilia Maria, 4. mł. chor. Radwański Jacek Andrzej, 5. st. chor. szt. Słodownik Arkadiusz, 6. płk Wiktorowicz Paweł Andrzej,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. kmdr por. Skwiercz Jarosław Marek, 8. kmdr por. Zięba Grzegorz Dariusz,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. mjr Konończuk Marcin, 10. plut. Michoń Małgorzata Agata, 11. mjr Miejski Maciej Wojciech.