Monitor Polski

M.P.2019.908

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 321/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Belok Józef Franciszek, 2. Borczak Eugeniusz, 3. Chamerski Stefan Tytus, 4. Dakowski Mirosław Andrzej, 5. Doruch Janusz Andrzej, 6. Dowgiałło Zbigniew, 7. Drozdowski Sławomir Romuald, 8. Foltyński Ryszard, 9. Grządko Marek Jacek, 10. Hajduk Marek Wojciech, 11. Jabłoński Olgierd Stanisław, 12. Kaszuba Witold Ryszard, 13. Klepczarek Jan Zdzisław, 14. Lemanowicz Janusz, 15. Lemański Marian Janusz, 16. Mleczak Mariusz Antoni, 17. Nuciński Bogdan Franciszek, 18. Orłowski Andrzej Jan, 19. Piskorski Lech Jan, 20. Przygoński Wojciech Tadeusz, 21. Radwan Eugeniusz, 22. Radzanowska Danuta Teresa, 23. Rosnowska Małgorzata, 24. Rudnicki Mieczysław, 25. Schultz Wanda Maria, 26. Stachewicz Włodzimierz Henryk, 27. Stawiszyński Wojciech Franciszek, 28. Szczepańczyk Jan Szczepan, 29. Śleszyńska Jadwiga Helena, 30. Tokarczyk Jerzy Witold, 31. Wachol Jarosław Dariusz, 32. Witkowski Ryszard, 33. Wojtan Henryk, 34. Wrzesiński Zbigniew Antoni, 35. Wrzoskowicz Jarosław, 36. Zając Robert Włodzimierz, 37. Zawada Jadwiga, 38. Zawistowski Jerzy Marek, 39. Zych Andrzej Czesław,

pośmiertnie

40. Drobot Zbigniew Jan, 41. Rajwacki Marek Piotr, 42. Szymański Andrzej Kazimierz, 43. Węgrowski Piotr Andrzej.