Monitor Polski

M.P.2019.907

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lipca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 320/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Betlejewski Andrzej, 2. Bierecki Jarosław Szymon, 3. Chylewski Janusz Stanisław, 4. Dziąba Grażyna Anna, 5. Fąkowicz Bogumił Jan, 6. Figel Krzysztof Jan, 7. Gałęzewski Roman, 8. Gomowski Stefan Edward, 9. Goryński Zbigniew, 10. Grabowski Bogdan, 11. Grządzielska Barbara, 12. Jakowczyk Zbigniew Janusz, 13. Jasik Danuta Maria, 14. Jaworski Andrzej, 15. Jaworski Jerzy, 16. Kalinowski Arkadiusz Mirosław, 17. Kasperski Krzysztof Zbigniew, 18. Kazański Jerzy Mirosław, 19. Kaźmierczak Andrzej Stanisław, 20. ks. Klażyński Józef, 21. Konecki Paweł Leopold, 22. Markowski Jerzy Jan, 23. Markowski Sylwester, 24. Pazio Marcin Andrzej, 25. Peryt Sylwia Mieczysława, 26. Połeć Elżbieta Maria, 27. Pomorski Wacław, 28. Rusiłowicz Ryszard, 29. Skąpski Zenon, 30. Stasiak Jan, 31. Waldowski Kazimierz Józef, 32. Warowny Jerzy, 33. Wnuk Zbigniew Henryk, 34. Wolski Mieczysław Czesław, 35. Wołos Piotr Jerzy, 36. Woroń Jerzy Jan,

pośmiertnie

37. Błaszkiewicz Janusz, 38. Łucki Tadeusz Marcin, 39. Markowski Marian Roman, 40. Skibiński Wojciech Jacek, 41. Sulewski Waldemar.