Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.806

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 września 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 czerwca 2019 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 258/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Rymszewicz Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bojanowski Ireneusz,

na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Długiewicz Andrzej Dorosław, 4. Szefliński Ireneusz, 5. Wielich Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Dąbski Krzysztof, 7. Gotkowski Robert Eugeniusz, 8. Gruszewski Waldemar Franciszek, 9. Kokot-Ciszewska Joanna Katarzyna, 10. Kołyszko Henryk, 11. Marcinkowski Paweł Marian, 12. Misiek Elżbieta Małgorzata, 13. Piekarz Jerzy Ryszard, 14. Zakrzewski Tadeusz Stanisław,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Piaskowski Marian Wacław, na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Dębski Marian Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Krzewiński Dariusz Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Hoja Stanisław, 19. Jakóbiec Jan Kazimierz, 20. Kauc Krzysztof Jacek, 21. Łęgocki Kazimierz, 22. Pachulski Wojciech, 23. Skrobiszewski Marcin, 24. Spałka Jan Marian, 25. Świątek Sławomir Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Warchoł Mariusz Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Tokarczyk Jacek, 28. Wojewoda Dorota Justyna,

za zasługi w działalności na rzecz pomocy dzieciom:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Chojnacki Wojciech Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Majewska Anna Dorota,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Litwicki Wojciech Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Ludwig Piotr Rajmund,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Gosiewski Artur Grzegorz, 34. Wójcik Paweł Andrzej, 35. Zgierski Rafał Marcin, za zasługi w działalności społecznej i naukowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Wieczorek Józef Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania postaw patriotycznych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Czerwiński Janusz Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Kołodziejczyk Krzysztof Robert, 39. Patyna Janusz Stanisław, 40. Węgrzyn Artur Marian, 41. Wojas Jakub Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla kultury polskiej:

42. Antkowiak Krzysztof Andrzej, 43. Brojek Dariusz Piotr, 44. Rembowski Leszek Marian,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

45. Twaróg Adam,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

46. Murawski Artur,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

47. Pietrzak Adam,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Mrugała Jolanta Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Jewiarz Agnieszka Cecylia, 50. Śmigielska Dorota Małgorzata.