Monitor Polski

M.P.2019.113

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 listopada 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 540/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Calińska-Mayer Małgorzata Maria, 2. Gołębiowski Józef, 3. Kleśta Eugeniusz Andrzej, 4. Skibiński Karol Marian, 5. Szaynok Bożena Maria, 6. Ściseł Irena, 7. Świerczewska Beata Iwona, 8. Tomaszewska Barbara, 9. Wnuczek Czesław, pośmiertnie 10. Cydzik Antoni, 11. Poźniak Mieczysław, 12. Wyrwisz Andrzej Henryk.