Monitor Polski

M.P.2019.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 listopada 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 531/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. st. chor. szt. Konieczny Krzysztof Wojciech, 2. płk Krotla Jerzy Franciszek, 3. ppłk Rutkowski Mirosław, 4. st. chor. szt. Zięba Jerzy,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. kmdr Pawlicki Rafał, 6. płk Pilipczuk Mariusz.