Monitor Polski

M.P.2019.71

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 października 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 421/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi dla obronności i suwerenności kraju, odznaczony zostaje

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. mjr Mazur Zbigniew Piotr,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. płk Kosowski Robert Tomasz,
3. gen. bryg. Owczarek Sławomir Paweł,
4. ppłk Rusnarczyk Marek Krzysztof,
5. ppłk Wyszecki Jarosław,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. kmdr Kułagin Włodzimierz Mariusz.