Monitor Polski

M.P.2018.1150

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 424/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dudeczka Ryszard, 2. Jeleń Janusz, 3. Karwan Mirosław, 4. Kowalik Krzysztof, 5. Kurowski Jan, 6. Kuszka Krzysztof, 7. Machała Dariusz, 8. Paluch Lucyna, 9. Syty Jan,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. ks. Bukowiec Józef, 11. ks. Jurek Stanisław,

za zasługi w działalności naukowej i dydaktycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Kaczmarczyk-Kłak Katarzyna,

za zasługi w działalności społecznej, za upamiętnianie historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kowalik Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Bogacz Grażyna Antonina, 15. Markut Zbigniew Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Cieślachowska Jolanta, 17. Kluz Marta, 18. Kmiecik Urszula, 19. Michna Barbara Dorota, 20. Nawojska Maria, 21. Pelc Józef, 22. Tarała Ireneusz Stanisław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kończyk Monika Anna,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Kołodziej-Sarna Małgorzata Teresa, 25. Wasiewicz Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Cwalina Zofia, 27. Cybulski Zefiryn, 28. Czapski Krzysztof Jan, 29. Kaźmierska Joanna, 30. Kubicka Maria, 31. Litwiniuk Maria Małgorzata, 32. Marszałek Andrzej Kazimierz, 33. Matecka-Nowak Mirosława, 34. Namysł Lechosław Jacek, 35. Niecewicz Romuald, 36. Nowakowski Błażej, 37. Nowakowski Wojciech Kazimierz, 38. Szambelan Anna, 39. Turowska Urszula, 40. Wierzchosławska Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Długosz Elżbieta, 42. Kycler Witold, 43. Mocydlarz-Adamcewicz Mirosława, 44. Olejnik Piotr Jerzy,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury oraz sztuki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Bosy Grzegorz Zygmunt, 46. Półrolniczak Edward Mariusz.