M.P.2018.1149

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 września 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 422/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i konserwacji zasobów archiwalnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Szymczuk Eugenia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Ptasznik Grażyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Król Małgorzata Elżbieta, 4. Lisowska Joanna, 5. Pieściuk Bogumiła Ewa, 6. Racka Joanna Agnieszka, 7. Tarnowska Jadwiga Barbara, 8. Wiercińska Magdalena Filomena, 9. Wopińska Agnieszka Eugenia, 10. Żuber Beata,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Kopała Marek.