Monitor Polski

M.P.2018.894

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lipca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 302/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Błażek Wojciech, 2. Celiński Dariusz, 3. Hałas Jan, 4. Jarosz Stanisław, 5. Kalemba Stanisław Jerzy, 6. Lamkiewicz Leszek, 7. Powierski Lech, 8. Sokalski Ryszard, 9. Sychowski Wojciech Brunon, 10. Szczukiewicz Roman Waldemar, 11. Ściubidło Edward, 12. Trawicki Kazimierz, 13. Tyrka Andrzej Jerzy, 14. Zieliński Andrzej Józef,

pośmiertnie

15. Butkiewicz Andrzej Zbigniew, 16. Lenarciak Henryk, 17. Samsonowicz Jan Michał, 18. Trzeciak Czesław.