Monitor Polski

M.P.2018.784

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 229/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem, odznaczeni zostają

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. st. chor. szt. Biskupski Marcin Daniel, 2. por. Borkowski Piotr Karol, 3. plut. Kunicki Paweł Marcin, 4. st. chor. Michno Mariusz Dariusz, 5. st. kpr. Milewski Paweł, 6. st. sierż. Moroz Arkadiusz, 7. kpt. Piotrowski Bartłomiej Maciej, 8. sierż. Śnieżek Paweł Stanisław, 9. por. Tuchalski Wojciech Adam, 10. mł. chor. Wójcik Waldemar.