Monitor Polski

M.P.2018.772

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 213/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Wojewody Śląskiego, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

po raz drugi

1. Cofalik Grzegorz, 2. Radoń Dariusz,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

3. Cabak Mariusz, 4. Cieniawski Wojciech, 5. Frąckowiak Michał, 6. Haś Ireneusz, 7. Kuzioła Krzysztof, 8. Łachut Patryk, 9. Marszałek Bartosz, 10. Matuszczyk Wojciech, 11. Pachoński Marcin, 12. Pinkowski Michał, 13. Sydoryk Artur, 14. Świerczek Marcin.