Monitor Polski

M.P.2018.682

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 173/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Blajerski Ryszard Janusz, 2. Dłużniewski Dariusz, 3. Gacek Elżbieta Zuzanna, 4. Łodyga Jan Leonard, 5. Miąc Jerzy Marian, 6. Sokołowski Andrzej Jan, 7. Wardawy Bronisław, 8. Wielgosz Marian Stanisław, 9. Zbytniewski Wiesław,

pośmiertnie

10. Gontarz Henryk, 11. Lisek Edward.