Monitor Polski

M.P.2018.367

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lutego 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 30/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia artystyczne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Iwicki Piotr,

na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju systemu prawa ochrony polskich konsumentów

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Pluskwa-Dąbrowski Kamil Stanisław, 3. Rokicka Grażyna,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za upowszechnianie historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Pawlak Stanisław Stefan, 5. Stolarczyk Tomasz Marcin, na wniosek Wojewody Małopolskiego: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki i gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Oboza Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kudlik Kazimierz Jan, 8. Młynarski Stanisław Jan, 9. Szpytko Janusz Leszek, 10. Zaraska Wiesław Marian,

za zasługi oraz osiągnięcia w dziedzinie drogownictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Reszczyk Anna Dorota,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Kulig Marian Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Cionek Józef Leon,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska inżynierskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Zastawny Maria Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Michnej Maciej Mateusz, 16. Siara Marek Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju energetyki

17. Gondek Marian Adam,

za osiągnięcia w dziedzinie geodezji i kartografii

18. Marciniak Mirosław Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

19. Ptaszek Tadeusz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Brzozowski Kazimierz Henryk, 21. Chmieliński Adam Zbigniew, 22. Dobrosielski Jan Leopold, 23. Kowalski Andrzej, 24. Kulgawczyk Waldemar Rościsław, 25. Lewandowski Dariusz, 26. Mędrek Dariusz Marcin, 27. Wasilewski Cezary, 28. Zadrożny Ryszard Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Biernacki Jacek Mirosław, 30. Dallmann Krzysztof Wacław, 31. Górski Ireneusz Rafał, 32. Kania Krzysztof, 33. Krasuski Adam Zbigniew, 34. Pachecki Sławomir, 35. Rytel Józef Wiktor, 36. Sztajnert Maciej Artur, 37. Zych Andrzej Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Biernacka Agata Jadwiga, 39. Cegliński Arkadiusz, 40. Choiński Sławomir, 41. Ciecierska Małgorzata Zofia, 42. Furtacz Michał Tomasz, 43. Gmaj Dariusz Ireneusz, 44. Godlewski Michał, 45. Prasek Bożena Franciszka, 46. Prasek Łukasz Artur,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Jurkiewicz Beata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Krajewska Danuta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Szcześniak-Mazur Stanisława,

za zasługi w odkrywaniu i popularyzowaniu prawdy historycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Zarębski Piotr Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Olewińska Grażyna Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Stachurski Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Kowalczyk Tadeusz, 54. Kręcisz Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

55. Kelman Piotr,

za zasługi w dokumentowaniu i popularyzowaniu tradycji oraz historii komunikacji szynowej w Polsce

56. Walczak Dariusz Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Wójciak Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Ochał Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Miąso Ludwika, 60. Saj Józef, 61. Skałuba Stanisław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów do spraw Kontroli Wewnętrznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Hady-Głowiak Stanisław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej oraz związkowej na rzecz ochrony zdrowia:

63. Berlińska Alicja, 64. Mocek Marzena,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz terapii osób uzależnionych

65. Frydryszak Wiesława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia:

66. Grys Ewa, 67. Żurek Beata Maria,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania turystyki i krajoznawstwa

68. Szukała Romuald Maria,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Majkowska Lilianna Zofia, 70. Walecka Anna Teresa, 71. Zdziarska Barbara Maria, 72. Żyluk Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Kaźmierski Piotr Tomasz.