Monitor Polski

M.P.2018.360

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 19/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju transportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kozik Stanisław, 2. Olechnicki Andrzej, 3. Strzelec Benedykt Bronisław,

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Aranowska Elżbieta, 5. Batóg Jacek Adam, 6. Chojna-Duch Elżbieta Irena, 7. Halicka Małgorzata Cecylia, 8. Jelińska-Kazimierczuk Małgorzata, 9. Kisiel-Dorohinicki Marek Maria, 10. Koehler Krzysztof Marian, 11. Kulesza Paweł Józef, 12. Różowicz Antoni, 13. Stańczyk Tomasz Lech, 14. Tylusińska-Kowalska Anna Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Banasińska-Barszcz Małgorzata Agnieszka, 16. Bochenek Roman Jan, 17. Dąbski Michał Ludwik, 18. Gozdecka Renata, 19. Jarosz-Wilkołazka Anna Beata, 20. Lenarcik Andrzej Marek, 21. Lewandowski Jerzy Bolesław, 22. Liczberski Piotr, 23. Mielko-Remiszewska Monika Izabella, 24. Olech Barbara, 25. Piasecka Magdalena Janina, 26. Raczkiewicz Wioletta, 27. Szukiewicz Mirosław, 28. Śmigielski Krzysztof Benedykt, 29. Świt Grzegorz Sławomir, 30. Zapała Wojciech, 31. Ziemba Robert Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. ks. Cisło Waldemar Józef, 33. Czerniawski Robert, 34. Danilewicz Wioleta Teresa, 35. Gibka Julia Józefa, 36. Kaczmarek Łukasz Piotr, 37. Kmiotek Krystyna, 38. Krawiecka Kinga, 39. Kucharska Beata, 40. Kud Krzysztof, 41. Łuszczyńska Beata Magdalena, 42. Nafalska Izabela Helena, 43. Puchalska-Dąbrowska Bernadetta Maria, 44. Różański Piotr Rafał, 45. Rudziński Filip Wojciech, 46. Sołtysiak Mirosław Tadeusz, 47. Szczepankowska Irena Bogusława, 48. Witkowski Jakub Andrzej, 49. Zarzecki Marcin,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Drożdżyński Wiesław, 51. Kozioł Adam Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Sanigórski Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Michalski Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Małysa Zbigniew Stanisław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Miszewska Zofia Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Sitarek Stanisław Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Kukliński Mariusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Jastrzębski Bartłomiej, 59. Krawczyk Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Kosel Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Hawryluk Marcin, 62. Kiełczykowski Adam, 63. Kiełczykowski Mariusz, 64. Kowaliński Maciej, 65. Krawczyk Jarosław, 66. Lechicki Włodzimierz, 67. Majchrzak Karol, 68. Matycki Arkadiusz, 69. Mrowiec Waldemar, 70. Nowak Jarosław Grzegorz, 71. Purzycki Andrzej, 72. Pytel Wojciech, 73. Schnober Jarosław Stefan, 74. Sitkiewicz Wiesław, 75. Sokołowski Jan, 76. Starzyński Stanisław, 77. Szabrański Sławomir Jan, 78. Wiatrak Cezary Bogdan, 79. Wolny Krzysztof, 80. Zawistowski Artur Ryszard,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Bezeg Bolesław Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Greniuch Tomasz Wiesław, 83. Kwiatek Tomasz Jerzy, 84. Marcinkiewicz Krzysztof Marek, 85. Markowicz Michał Łukasz, 86. Tyliszczak Krzysztof Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Jaki Ireneusz Grzegorz, 88. Petrus Sławomir Krzysztof,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Dworzak Arkadiusz Klemens,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Wasiołka Zbigniew Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej

91. Małysiak Andrzej Karol,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

92. Smoliło-Żabińska Jolanta Lucyna, 93. Szczepańska-Jagło Ewa Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

94. Staniek Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

95. Tomaszczyk Edward Czesław

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Wojtakajtis Marian, 97. Wojtakajtis Renata Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Kurzyński Ryszard, 99. Sikora Ryszard Mieczysław.