Monitor Polski

M.P.2018.169

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 595/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem odznaczeni zostają

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. mjr Duda Dominik Maciej, 2. ppłk Piątek Łukasz Krzysztof, 3. ppłk Pietrzak Arkadiusz Zbigniew, 4. mjr Stajniak Paweł, 5. kpt. Stokowiec Ryszard, 6. mjr Wysocki Łukasz.