Monitor Polski

M.P.2018.158

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 589/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Blachaczek Krystyna Maria, 2. Jędras Andrzej Zbigniew, 3. Kudłacik Marian, 4. Nowosielski Jerzy Mieczysław, 5. Rybarczyk Leszek, 6. Rygiel Zdzisław Józef, 7. Sanetra Władysław, 8. Sosnowski Jan, 9. Tokarczyk Ryszard Witold, 10. Wieczorek Henryk Mirosław, 11. Witkowska Janina,12. Wojtowicz Helena Krystyna, 13. Wolnikowski Stanisław Andrzej, 14. Zielazny Krzysztof.