Monitor Polski

M.P.2018.89

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 568/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Będkowski Ryszard, 2. Lewandowski Roman, 3. Michalski Grzegorz, 4. Oleksy Stanisław Kazimierz, 5. Pałamar Zbigniew Paweł, 6. Sokołowski Andrzej Zdzisław, 7. Wliszczak Stanislav Zdzisław, 8. Włodarski Edward Włodzimierz.