Monitor Polski

M.P.2018.59

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 527/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki, za osiągnięcia naukowe:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Studzieniecki Tomasz Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Grobelna Aleksandra Edyta,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Białko Andrzej Krzysztof, 4. Pilch Jan Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Monasterska Agnieszka Anna, 6. Rychlik Józef Henryk, 7. Stolarczyk Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Bylica Jacek Rudolf, 9. Chyla-Wróbel Alicja Antonina, 10. Cierpik Sławomir Ludwik, 11. Draus Agnieszka Joanna, 12. Frączkiewicz-Kirkov Teresa, 13. Gardoń-Preinl Monika Ewa, 14. Kwaśniewska-Nowak Maria, 15. Oleś-Blacha Katarzyna Anna, 16. Szmigielska Jolanta Elżbieta, 17. Turek Wojciech Franciszek,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bartoszewicz Marzenna Dagmara, 20. Szenborn Leszek Franciszek, 21. Zaleska Izabela Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Frydecka Dorota Agnieszka, 23. Kurpas Donata Izabela, 24. Małyszczak Krzysztof Marek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Pankowski Edward Jan,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Dąbrowski Marcin Artur, 27. Dyrcz Rafał, 28. Wenklar Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Czyżewski Przemysław, 30. Gołasz Zbigniew Konrad, 31. Kazański Arkadiusz Wiesław, 32. Lisiecki Karol, 33. Ossowski Artur, 34. Sitarek Adam Jarosław, 35. Śladecka Magdalena Agata, 36. Tracz Bogusław Jan, 37. Zaremba Piotr Andrzej,

na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Pajączek Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Majewska Izabela Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Chojnacki Adam Zbigniew, 41. Ryszczuk Anna, 42. Sosin-Ziarkiewicz Paulina,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Romaniuk Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Pyczko Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Bilewicz Grzegorz Jacek, 46. Rybak Bartosz Łukasz, 47. Wronka Edwin Stanisław,

za zasługi w działalności społeczno-kulturalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Szewczuk Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Syty Henryka,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Zacharjasz Sławomir,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny pracy oraz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Pilecki Roman Aleksander, 52. Szyszymar Elżbieta Katarzyna, 53. Telec Bożenna,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Bachanek Krystyna Franciszka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Truszkowski Daniel Benedykt,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Lewandowska-Romanowska Anna, 57. Syta Albert Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Lańczyk-Wrona Barbara Katarzyna, 59. Magiera Jerzy Lech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

60. Mróz Zdzisław Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu

61. Wieczorek Leszek Zbigniew, na wniosek Wojewody Podkarpackiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności związkowej, za wkład w rozwój i upowszechnianie sportu

62. Makara Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

63. Rabiej Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania tradycji ludowych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Pernal Janina Stanisława, 65. Turek Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Cichoń Sabina Teresa, na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Kocot Jacek Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz krzewienia wartości patriotycznych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Kolus Stanisław, 69. Węgrzyn Kazimierz.