Monitor Polski

M.P.2018.50

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 511/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Energii, odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania polskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, za pielęgnowanie górniczych tradycji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gawlik Adam, 2. Kaszowski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Klimczyk Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kuśnierz Tomasz Wojciech, 5. Mlostek Marcin, 6. Szarek Krzysztof, 7. Talapka Sławomir Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz polskiego górnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Koczyba Czesław Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Białecka Barbara Ewa, 10. Bukowski Przemysław Marian, 11. Dzierżęga Stanisław Edward, 12. Golec Dariusz Łukasz, 13. Kadlewicz Krystian Andrzej, 14. Kalisz Piotr Józef, 15. Kopiec Wiesław Piotr, 16. Kuśmirek-Zegadło Małgorzata, 17. Michalik Grzegorz Andrzej, 18. Noszczyk Ryszard Zbigniew, 19. Rawicki Zbigniew Rafał, 20. Rydarowski Henryk, 21. Skrzydło Andrzej Jan, 22. Toborek Alicja Małgorzata, 23. Wowczuk Grzegorz Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Adamek Jarosław, 25. Bartmański Cezary Aleksander, 26. Borek Mariusz, 27. Lubosik Zbigniew Franciszek, 28. Malak Bogusław Konrad, 29. Pawlyta Janusz Norbert, 30. Pyka Ireneusz Stanisław, 31. Rusin Tadeusz Marek, 32. Skwara Józef Tadeusz, 33. Supernak Jerzy Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i związkowej, za wkład w rozwój energetyki:

34. Gonerski Krzysztof, 35. Koltermann Czesław Kazimierz, 36. Wiśniewski Maciej,

za zasługi dla energetyki:

37. Strzelecka Bogumiła Małgorzata, 38. Zażlak Jarosław Franciszek.