Monitor Polski

M.P.2018.42

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 października 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 494/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sepko-Guzicka Elżbieta Aniela,

na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Przywoźny Jan, 3. Zawodny Andrzej,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dominik Jerzy,

za zasługi w działalności społeczno-kulturalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Trędowicz-Szal Bernadeta Beata,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i ochrony leśnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Pązik Waldemar,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi dla ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Nasierowska-Guttmejer Anna Maria,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Faryna Marek, 9. Morgiel Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Czeppe Tomasz, 11. Fima Przemysław, 12. Lipiński Marek, 13. Major Łukasz, 14. Major Roman, 15. Wojewoda-Budka Joanna,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Bugajski Henryk,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. ks. Raboszuk Jan,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Wołek Karol,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Zmora Ireneusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania postaw patriotycznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Anuszczyk Stefania, 21. Szewczyk Dariusz Wojciech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Sikorska Elżbieta Maria,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania muzyki orkiestr dętych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Foks Ireneusz Krzysztof, 24. Gradowski Piotr, 25. Machaj Robert Jacek, 26. Nowak Magdalena Anna, 27. Pokora Czesław Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

28. Skowron Janusz Tadeusz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Busłowicz Igor, 30. Planta Barbara Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Bałamut Michał, 32. Flaga Tomasz Jan, 33. Kaufman Jolanta Maria, 34. Kulik Krzysztof Zbigniew, 35. Kwapisz Jacek Maciej, 36. Mirowski Janusz Stanisław, 37. Nawankiewicz Ilona, 38. Rzepka Henryk Szczepan, 39. Sarota Sławomir Jerzy, 40. Tankielun Marek Arkadiusz, 41. Zielińska Marta,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za wkład w rozwój kultury i sztuki, za osiągnięcia artystyczne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Dudek Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. ks. Prucnal Stanisław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu szermierczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Chłosta Leszek Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Malcharczyk Anna Regina,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Gałuszka Ryszard, 47. Głowacki Ryszard Wojciech, 48. Król Przemysław Lech, 49. Łuszczak Edward Ludwik, 50. Nawrocki Paweł, 51. Radoń Bogdan, 52. Sadłek Wojciech, 53. Wantulok Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Cieślar Bolesław, 55. ks. Cojda Krzysztof Adam, 56. Dyduch Henryk Krzysztof, 57. Fijak Artur Piotr, 58. Herzyk Jarosław Stanisław, 59. Konieczny Marek, 60. Kubala Dariusz, 61. Matusiak Jerzy Tadeusz, 62. Mizia Zygmunt Robert, 63. Tomczyk Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kurowski Ryszard, 65. Lach Włodzimierz, 66. Nowak Piotr, 67. Sapeta Szymon Bogumił, 68. Stanaszek Henryk Stanisław, 69. Stawarski Marek Lucjan,

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Wieczorek Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Boratyński Adam, 72. Domowicz Artur Arkadiusz, 73. Gabzdyl Wojciech, 74. Wodniok Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

75. Cieślik Bożena Grażyna,

za zasługi dla budownictwa

76. Dworska Ewa Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

77. Łukasik Damian Leszek, 78. Malisz Michał Maksymilian, 79. Olech Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania czytelnictwa

80. Tkacz Ewa Maria,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Zalewa Henryk,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania wydarzeń historycznych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Gonczarewicz Anatol.