Monitor Polski

M.P.2018.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 479/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Dyrcz Wanda Zofia, 2. Gil Jerzy Zenon, 3. Jabłoński Szymon Jan, 4. Karpuk Ewa Teresa, 5. Kaszyca Zygfryd, 6. Kożusznik Józef Jerzy, 7. Lizer Stanisław Andrzej, 8. Łysoń Elżbieta, 9. Mierzwiak Marek Waldemar, 10. Molenda Paweł Józef, 11. Niedziela Ryszard, 12. Nowok Paweł Herman, 13. Orkisz Dominika, 14. Podmagórska Alina Maria, 15. Ptasiński Roman Zygmunt, 16. Sadowski Roman, 17. Stacha Tadeusz, 18. Trzaska Aleksandra Stanisława, 19. Włodarczyk Wiesław Stanisław,

pośmiertnie

20. Bojarski Zdzisław Jan, 21. Gabryś Marek Bogumił.