Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.1105

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 466/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Energii

za wkład w rozwój gospodarki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jenczmyk Dariusz Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kowol Daniel Dominik, 3. Turewicz Krzysztof Adam,

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Karkowska-Młot Henryka, 5. Podstawek Jadwiga Irena, 6. Sadłyk Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Oktaba Marek Andrzej, 8. Podlas Krzysztof, 9. Wójcik Anna,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju położnictwa i ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Chołuj Irena Jadwiga,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Zborowska Jolanta Janina,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Stasiak Dariusz, 13. Wieczorek Renata Jadwiga, na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Biernat Marian Piotr,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz podnoszenia kwalifikacji tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych:

15. Biel Łucja Małgorzata, 16. Czyżewska Marta, 17. Jopek-Bosiacka Anna, 18. Labe Anna Aniela, 19. Matulewska Aleksandra Ewelina, 20. Mostowy Maria Monika, 21. Sacha Krystyna, 22. Witczyńska Katarzyna Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz przywracania i utrwalania pamięci historycznej:

23. Sochoń Marcin Bartłomiej, 24. Stankiewicz Małgorzata Stanisława, 25. Wyczółkowski Maciej,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Madej Urszula,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Miłoszewski Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Zając Stanisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kozłowska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Sajewicz Lidia, 31. Wolańska Halina,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz popularyzacji języka esperanto

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Sochacki Andrzej.