Monitor Polski

M.P.2017.1093

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 443/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kęska Anna Maria, 2. Pietrewicz Jerzy Witold,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Falkowski Krzysztof, 4. Moskalewicz-Ziółkowska Elżbieta Hanna, 5. Poniatowska-Jaksch Małgorzata Julia, 6. Próchniak Mariusz Robert, 7. Rogowski Waldemar, 8. Russel Piotr, 9. Witek-Hajduk Marzanna Katarzyna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Cygańczuk Ryszard, 11. Koszkul Jerzy, 12. Olech Leszek, 13. Stachoń Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Bugno Jerzy Franciszek, 15. Dacyl Paweł Marek, 16. Janiszewski Maciej, 17. Kozioł Tadeusz, 18. Lelito Adam, 19. Maślanka Grzegorz, 20. Percz Wiktor Jan, 21. Piękoś Andrzej, 22. Słaboń Michał Mieszko, 23. Smetana Łukasz, 24. Wojtasiewicz Władysław Józef, 25. Źrałka Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Gurgul Roman Michał, 27. Kotarba Marek, 28. Moszczak Stanisław Jan, 29. Nowak Marcin, 30. Pikor Wojciech Miłosz, 31. Szurek Piotr Grzegorz, 32. Wiater Tomasz Jakub, 33. Więcek Maciej,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Janarek Krzysztof Edward, 35. Satała Marian Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Baranek Bogdan Piotr, 37. Godlewska Bogumiła, 38. Gowin Lucyna Stanisława, 39. Kaźnica Jerzy, 40. Michalak Dariusz, 41. Patecki Marek Adam, 42. Przetocka Zofia Ludwika, 43. Witecki Tadeusz, 44. Ziąber Violetta Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Burdak Zbigniew Szymon, 46. Krzywdzińska Ewa Alicja,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Dąbek Mieczysław, 48. Kawecki Grzegorz, 49. Moszkowicz Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Dyło Marek, 51. Ferfecki Jan, 52. Gudyka Tomasz, 53. Jałowiec Marian, 54. Kapusta Jacek, 55. Kaszowski Stanisław, 56. Kot Janusz, 57. Kuman Stanisław, 58. Lorynowicz Damian Maciej, 59. Pilch Maciej Szymon, 60. Żak Roman,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Bednarczyk Ryszard Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Brzoskowski Ryszard Stanisław, 63. Radtke Jarosław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Krefta Edmund Brunon, 65. Radtke Szymon Mateusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Borawski Wiktor, 67. Meier Władysław,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Chechelska-Płoskonka Alina, 69. Gryzik Antoni, 70. Kerger-Gardas Ewa, 71. Przybył Grzegorz, 72. Wróbel Zbigniew,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Kupczak Wiesław, 74. Lubos Barbara Elżbieta, 75. Rachoń Marek, 76. Szypura Jan Wacław,

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o kawalerii polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Hess Ryszard, 78. Petters Waldemar,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Dyrda Benedykt, 80. Kasiarz Leszek, 81. Kocot Szymon,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Podstawna Helena,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Krajewska Jadwiga Tamara, 84. Tometczak Barbara Maria,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz krzewienia idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Pastuszek Mirosław, 86. Wietrak Krzysztof, 87. Zużałek Jerzy Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Kałuziński Andrzej, 89. Laube Mirosław, 90. Otto-Sieprawska Małgorzata Anna, 91. Wróblewska Joanna, na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz krzewienia idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Stefańczyk Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Żurek Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Wójtowicz Paweł,

za zasługi w działalności związkowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Lewandowski Wiesław Janusz, 96. Szostak Henryk Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

97. Zbucki Edward Piotr,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

98. Buńka Mieczysława,

za zasługi w działalności artystycznej i twórczej

99. Kałuża Marek.