Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.1086

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 września 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 427/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Mering Mariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego transportu kolejowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Banaszak Adam,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Adamowicz Jarosław, 4. Badyna Karol, 5. Murzyn Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bortnik-Morajda Bogusława, 7. Botor Henryk Jan, 8. Korzeniowski Piotr Adam, 9. Krzak Edward, 10. Łaciak Roman, 11. Mencel Joachim Nikodem, 12. Nęcka Monika Bożena, 13. Reinhard-Chlanda Małgorzata, 14. Sękowska Anna, 15. Stelmachniewicz Witold, 16. Szlezer Mieczysław Andrzej, 17. Walczak Małgorzata Luiza, 18. Wawrzusiak-Borcz Mariola,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bień Mateusz Andrzej, 20. Długosz Magdalena Zofia, 21. Kapela Wojciech, 22. Nosko Marcin, 23. Organisty Adam, 24. Orzechowska Renata Maria, 25. Ozimkowski Jacek Aleksander, 26. Pawłowska-Górska Agnieszka, 27. Pisarski Janusz Tadeusz, 28. Rumin Dorota Joanna, 29. Struzik Bartłomiej, 30. Toborowicz Aleksandra Maria,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Fąfera Beata Ewa, 32. Łuczka Marian Antoni,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górniczego:

33. Budziłowicz Mariusz, 34. Dereń Waldemar,

za zasługi w działalności na rzecz muzealnictwa

35. Hass Waldemar Daniel,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania pamięci narodowej

36. Siekierka Michał Adam,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. ks. Czaja Grzegorz Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Leśkowicz Mirosław, 39. Mitura Kryspin,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Nowak Maciej Hubert,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. ks. Robaczek Bolesław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. ks. Żdanuk Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Brankiewicz Krzysztof Jan, 44. Kluczyńska Janina, 45. Sofiński Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Zawadzki Sylwester,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Szafraniec Tadeusz Alojzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

48. Grzesiak Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

49. Kaczmarek Tadeusz, 50. Szpądrowski Marcin Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Gibas Marcin,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Dobradin Lech Andrzej.