Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.1053

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 350/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kierel Teresa Bogusława, 2. Staroszczyk Marzenna Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Górniak Jadwiga Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Grochowska Katarzyna.