Monitor Polski

M.P.2017.899

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 367/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Domagalska Elżbieta Romana, 2. Meszyńska Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Rurowicz Grażyna Maria,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

4. Kaczmarczyk Jarosław Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

5. Białkowski Ryszard, 6. Drwięga Marek Andrzej, 7. Kozimor Henryk, 8. Kudła Grzegorz, 9. Kwiatkowski Norbert, 10. Pawłowski Roman,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bajdor Zbigniew Antoni, 12. Banaszewski Hubert Józef, 13. Grenadier Sławomir, 14. Hanusz Wojciech Józef,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Czarkowska-Pączek Bożena Stanisława, 16. Koszewski Waldemar, 17. Szukiewicz Dariusz, 18. Wagner Leopold Radosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bogusławska-Kapała Agnieszka Maria, 20. Chruściel Barbara Beata, 21. Ciszek Michał Tadeusz, 22. Kobos Ewa Małgorzata, 23. Lisiecka-Biełanowicz Mira Anna, 24. Retka Włodzimierz Marek, 25. Ziółkowski Janusz Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Aleksiński Marcin Konrad, 27. Bielicki Piotr, 28. Bobrowska-Korczak Barbara Anna, 29. Fidecki Michał Łukasz, 30. Kruk Małgorzata Anna, 31. Kukuła Krzysztof Tadeusz, 32. Mateńko Dariusz Zbigniew, 33. Wasiak Dariusz, 34. Witkowska-Zimny Małgorzata, 35. Zawadziński Marcin,

na wniosek Prokuratora Krajowego

za zasługi w działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Szałek Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Kurowska-Mirek Aneta, 38. Salwa Tomasz, 39. Siemieniuk Andrzej,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Niedziałkowski Roman,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Gorlewski Andrzej, 42. Kruszyna Jacek Marek,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Krzeszewska-Zmyślony Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Makaryk-Domaradzka Maria,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Klażyński Władysław Janusz, 46. Wach Jan Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju energetyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Burmann Sławomir,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Leszczyński Lech Walenty,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kamiński Marek Franciszek,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Schur Renata Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Chojnacka-Szpetulska Teresa, 52. Tomasz Wacław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Buda Marian Karol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Filarowski Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Kuczmarz Łukasz Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju komunikacji:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Filip Marek Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Bichajło Lesław Artur,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

58. Borowska Krystyna, 59. Kulesza Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska

60. Kowalczyk Zygmunt,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Kossakowska Anna.