Monitor Polski

M.P.2017.803

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 290/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

za zasługi w wychowaniu dzieci w rodzinie wielodzietnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Nelec Grażyna Władysława,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz resocjalizacji penitencjarnej

2. Ajdarow Michał,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej

3. Tuła Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

4. Nawrocki Robert Tomasz, 5. Pawlicki Marcin Kamil, 6. Sierzputowski Cezary,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

7. Suchacki Czesław,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. asp. szt. Dulat Błażej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. asp. szt. Bartkowiak Michał, 10. insp. Bolin Piotr Mieczysław, 11. kom. Bryl Michał, 12. podkom. Głuchowski Tomasz Piotr, 13. insp. Gołaski Tomasz Adam, 14. podkom. Grabowicz Marek Andrzej, 15. asp. szt. Klimek Paweł Wojciech, 16. nadkom. Kornacki Jerzy Paweł, 17. asp. szt. Kot Mariusz Andrzej, 18. podinsp. Krzysztofik Sławomir Jan, 19. nadkom. Leliński Piotr Robert, 20. podinsp. Marciniak Paweł, 21. podinsp. Marczyński Marcin, 22. mł. asp. Matysik Damian Albert, 23. mł. insp. Noculak Krzysztof Benon, 24. podkom. Nowicki Robert Norbert, 25. asp. Pellowski Tomasz Leszek, 26. podinsp. Prusak Grzegorz Roman, 27. asp. szt. Rudziec Sylwester Andrzej, 28. asp. Sznura Andrzej,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Kapusta Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Kornat Mirosława, 31. Kozak Andrzej, 32. Milaniuk Andrzej, 33. Schab Janusz, 34. Zakościelny Witold,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi dla ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Gadomska Ewa Urszula,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

36. Berezowska Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

37. Machynia Henryk,

za zasługi w upamiętnianiu prawdy historycznej, za pielęgnowanie kultury kresowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Partacz Czesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Mariański Antoni, 40. Ślawska Anna, 41. Wołczański Józef Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Bień Edward Józef, 43. Chodorowski Krzysztof, 44. Laudański Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego:

45. Celiński Artur Jerzy, 46. Woźniak Daniel Marek,

za zasługi dla rybactwa

47. Szudrowicz Paweł Kazimierz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Babiracki Paweł, 49. Mochol Roman,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Najdek Izabela,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Schroeder Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Bach Jolanta Ewa,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w odkrywaniu i upamiętnianiu prawdziwej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Baczmaga Juliusz Józef, 54. Sochacka Honorata Alicja,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Łapiński Andrzej, 56. Statkiewicz Marek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Fendor Tadeusz, 58. Kucharski Antoni Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Grobelny Sławomir, 60. Kluszczyński Bogdan, 61. Kosiara Stanisław Mikołaj, 62. Krawczyk Ireneusz Stanisław, 63. Maciaszek Marek,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kruszyńska Anna Zofia, 65. Stachowski Bogusław Stanisław, 66. Zalasa Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Plak Janina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Świtkiewicz Jakub,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. s. Barwicka Leokadia Irena,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Wątroba Jerzy Jan,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kwasek Wanda, 72. Twaróg-Leziak Małgorzata Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Marczyk Marta Iwona,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Lipnicka Barbara, 75. Winiarski Sławomir Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Durnaś Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Krajewska-Wątroba Katarzyna,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Skawiński Ryszard,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Pikuła Zenon,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Oryszewska Katarzyna.