Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2017.798

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 281/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bensch Adam Tomasz, 2. Biegalski Piotr, 3. Bobiński Zbigniew Jan, 4. Domek Bogdan Kazimierz, 5. Jałocha Andrzej Jan, 6. Janicki Kazimierz, 7. Kamiński Stefan Antoni, 8. Kowalski Jerzy Jan, 9. May Wojciech Jan, 10. Nawrocka Anna Stanisława, 11. Oleksy Jan Władysław, 12. Rączkowski Krzysztof, 13. Romaniuk Maciej Bartłomiej, 14. Słupska Grażyna Halina, 15. Stachurska Barbara, 16. Tucholski Roman, 17. Zieliński Zbigniew Andrzej,

pośmiertnie

18. Szwedowska Janina Teresa, 19. Świderek Eugeniusz Józef.