Monitor Polski

M.P.2017.797

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 280/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Balcer Krystyna Maria, 2. Dłużewska Maria Krystyna, 3. Elgas Jacek, 4. Gallera Anatoliusz Ireneusz, 5. Jasionowski Andrzej Edward, 6. Jaworski Krzysztof Wiesław, 7. Kamiński Henryk, 8. Kempa Karol Jerzy, 9. Kirpluk Michał Sławomir, 10. Kretkowski Sławomir Hanusz, 11. Pabińska Anna, 12. Pikiewicz Jacek Juliusz, 13. Proba Renata Krystyna, 14. Strojny Jerzy Konrad, 15. Szeląg Maria, 16. Szwech Marek Maciej, 17. Troszkiewicz Piotr Marek,

pośmiertnie

18. Dombrowska Alicja, 19. Tomaszewski Marek Jerzy.