Monitor Polski

M.P.2017.795

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 278/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bartmiński Jan Franciszek, 2. Draus Stanisław Feliks, 3. Kaczorowski Andrzej Władysław, 4. Majerski Stanisław, 5. Mikołajczyk Ryszard Kazimierz, 6. Petry Tomasz Jan, 7. Staniszewski Stanisław,

pośmiertnie

8. Kubas Stanisław Antoni, 9. Makiel Andrzej, 10. Misiąg Jadwiga, 11. Niemkiewicz Bronisław Marian, 12. Niemkiewicz Paweł Maria, 13. Olszański Józef, 14. Ulma Tadeusz.