Monitor Polski

M.P.2017.792

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2017 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 275/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

za zasługi w wychowaniu dzieci w rodzinie wielodzietnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Łukanowska Krystyna Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Sawicka Aleksandra,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Bruch-Kowalska Maria, 4. Mnichowska Halina Maria, 5. Nowak Anna Maria,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatantów

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Górecki Leszek Wiktor,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju przedsiębiorczości:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Michałowski Wiesław Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Wieczorek Danuta Maria, 9. Wojcieszyn Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kara Jan Antoni,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Jastrzębski Robert Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Ciećko Paweł, 13. Grybel Małgorzata, 14. Mieczkowski Leszek, 15. Mikusz Roman, 16. Pióro Marek, 17. ks. Ryba Janusz Władysław, 18. Szczerkowski Sławomir Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kołodziejczyk Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bylica Zbigniew, 21. Fary Włodzimierz, 22. Góra Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kurek Tadeusz Antoni, 24. Nitsch Adam Maciej, 25. Wilk Franciszek Bronisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Filipczuk Jerzy, 27. Kawa Aneta Maria,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności naukowo-badawczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Pichniarczyk Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz przemysłu wydobywczego

29. Bystroń Jan Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportów motorowych oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

30. Gąsiorek Włodzimierz Ryszard, 31. Gil Dariusz Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historii Polski

32. Borkowski Julian,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

33. Zyzek Krzysztof,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury polskiej i tradycji ludowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

34. Gołąb Helena Sławomira, 35. Gołąb Wiktor,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kiełt Jolanta Katarzyna, 37. Kos Maria Teresa, 38. Krupa Marcin Maksymilian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Grzeszczak Renata Katarzyna,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za wkład w rozwój i promocję kultury oraz sztuki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Koniczek Krzysztof, 41. Wiszniewski Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Kondracki Paweł, 43. Targoński Jarosław, 44. Wasiluk Jerzy.